Fornnordiska klanger

12 000 år på 60 minuter

På uppdrag av Musica Sveciae - svensk musikhistoria på fonogram - har jag svarat för research, innehåll och produktion av grammofonskivan Fornnordiska klanger/The Sounds of Prehistoric Scandinavia (LP 1984, nr MS 101), (CD 1991, nr MSCD 101) med tillhörande illustrerat texthäfte med komplett engelsk översättning.

Fornnordiska klanger innehåller 41 spår med exempel på möjliga forntida ljudmiljöer i Danmark, Sverige och Norge. Ljudmiljöerna har rekonstruerats med användning av arkeologiska fynd av ljudredskap från respektive sten-, brons- och järnålder (inklusive vikingatid), huvudsakligen i form av repliker men även några originalfynd har använts, bland annat danska bronslurar.

På skivan medverkar bl.a. Åke Egevad, Styrbjörn Bergelt och Graeme Lawson.

Fornnordiska klanger, som tilldelades Svenska Grammofonpriset år 1984, föreligger nu endast som CD. Denna kan beställas direkt från mig, se KONTAKT