Publicerade uppsatser och artiklar
(under uppdatering)

1980

ACTA MUSICOLOGICA 1/1980: Methoden und Probleme der nordischen Musikarchäologie

1981

WORLD ARCHAEOLOGY 3/1981: The archaeomusicology of Scandinavia

GALPIN SOCIETY JOURNAL 1981: A Medieval Tongue-(Lip-)and-Duct Flute

REPORT OF THE TWELFTH IMS-CONGRESS BERKELEY 1977 (1981): Musical Archaeology in Scandinavia (Bärenreiter/Kassel)

1982

FESTSCHRIFT HEINZ BECKER (1982): Eine schwedische Knochenklarinette (Ernst Emsheimer in Zusammenarbeit mit Cajsa Lund)

1983

GALPIN SOCIETY JOURNAL 1983: A Swedish Bone Clarinet (Ernst Emsheimer and Cajsa Lund)

PROGRESS REPORTS IN ETHNOMUSICOLOGY 1983-84: About music archaeology, its concepts, approaches and philosophy (Baltimore)

FORNNORDISKA KLANGER/The Sounds of Prehistoric Scandinavia (1984): LP med texthäfte/booklet (EMI/Musica Sveciae, Stockholm, nr MS 101)

1985

ACTA MUSICOLOGICA 1/1985: Bone Flutes in Västergötland, Sweden - Finds and Traditions

KUNGL. MUSIKALISKA AKADEMIENS ÅRSSKRIFT 1984 (1985): ICTM:s musikarkeologiska Study Group och dess Stockholmskonferens (Stockholm)

STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPULARIS 1985: Kinderklanggeräte und Musikarchäologie (Musikmuseet, Stockholm)

MUSIIKIN SUUNTA 1/1985: The Latter-day Role of the Prehistoric Bronze Lur: National Symbol and Generator of Myths (Helsingfors)

1986

KUNGL. MUSIKALISKA AKADEMIENS ÅRSSKRIFT 1985 (1986): Musikarkeologi på akademien (Stockholm)

SECOND CONFERENCE OF THE ICTM STUDY GROUP ON MUSIC ARCHAEOLOGY, Vol. I (Editor, Cajsa S. Lund): GENERAL STUDIES (1986): Musical instruments on the Royal Swedish flagship Kronan (1676): An introduction to four different studies (Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie, Stockholm)

SECOND CONFERENCE OF THE ICTM STUDY GROUP ON MUSIC ARCHAEOLOGY, Vol. II (Editor, Cajsa S. Lund): THE BRONZE LURS (1986/1987): The "phenomenal" bronze lurs (Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie, Stockholm)

1987

ARCHAEOLOGIA MUSICALIS 2/1987: Grenzen der Musikarchäologie in ihrem Verhältnis zu anderen Disziplinen [debatt, som fortsätter i 1/1988]. Music-archaeological Activities in Sweden during 1985 (Moeck Verlag, Celle)

1988

THE ARCHAEOLOGY OF EARLY MUSIC CULTURES (1988): On animal calls in ancient Scandinavia: theory and data (Verlag für systematische Musikwissenschaft GmbH. Bonn)

1991

FORNNORDISKA KLANGER/The Sounds of Prehistoric Scandinavia (1991): CD inklusive texthäfte. (Musica Sveciae, Stockholm, nr MSCD 101, Stockholm)

1992

MEDIEVAL STUDIES 11-15 MAY 1988 (Ed. Ann Buckley) (1992): Copy, reconstruction, interpretation, type model. (Stockholm)

1993

YSTADIANA 1993: Kultföremålet från Balkåkra - solsymbol, fältaltare, ljudredskap eller vad?. (Ystad)

MISCELLANEA ARCHAEOLOGICA THADDAEO MALINOWSKI DEDICATA (Ed. Franciscus Roznowski) (1993): Archéologie et musicologie - sur la relation entre l'archéomusicologie et ses parents légigimes. (Slupsk-Poznan)

NATIONALENCYKLOPEDIN (1993): Musikarkeologi

FÖRMEDLING ÖVER GRÄNSERNA (1993): Levande forntid i musikarkeologiskt perspektiv. (Stencil, Arkeologiska institutionen, Lund)

1994

MUSIKEN I SVERIGE, VOLYM I (1994): Forntiden (Stockholm)

1995

DEN GRÖNA MUSIKEN (1995). (Kristianstad)

1996

VIKINGER CD-Rom (1996): Avsnitten om musik. (Gyldendals Norsk Forlag, Olso)

1997

MUSIK I NORDEN, Huv.red. Greger Andersson (1997): Strövtåg i den fornnordiska terrängen. (Stockholm)

1998

HEARING THE PAST. ESSAYS IN HISTORICAL ETHNOMUSICOLOGY AND THE ARCHAEOLOGY OF SOUND, Ed. Ann Buckley (1998): What is wrong with music archaeology? A critical essay from a Scandinavian perspective, including a report about a new find of a bullroarer. (University of Liège)

2002

MUSIKGESCHICHTE NORDEUROPAS, Hrsg. Greger Andersson (2002): Streifzug durch das altnordische Terrain. (Metzler Musik)

TIDIG MUSIK 4/2002: Vikingatida ljudlandskap (Utgivare: Föreningen för Tidig Musik, Stockholm)