Jag arbetar för tillfället på en ny webbsida som är bättre anpassad för mobiler och andra moderna enheter. Håll utkik här så kommer den nya webbsidan att publiceras under året.

Hälsningar, Cajsa Lund


I am currently working on an updated webpage. This new webpage is being developed to work on modern desktop and mobile devices. The new webpage will be published during the year so keep an eye open.

Best regards, Cajsa Lund

 

Publicerade uppsatser och artiklar
(under uppdatering)

1980

ACTA MUSICOLOGICA 1/1980: Methoden und Probleme der nordischen Musikarchäologie

1981

WORLD ARCHAEOLOGY 3/1981: The archaeomusicology of Scandinavia

GALPIN SOCIETY JOURNAL 1981: A Medieval Tongue-(Lip-)and-Duct Flute

REPORT OF THE TWELFTH IMS-CONGRESS BERKELEY 1977 (1981): Musical Archaeology in Scandinavia (Bärenreiter/Kassel)

1982

FESTSCHRIFT HEINZ BECKER (1982): Eine schwedische Knochenklarinette (Ernst Emsheimer in Zusammenarbeit mit Cajsa Lund)

1983

GALPIN SOCIETY JOURNAL 1983: A Swedish Bone Clarinet (Ernst Emsheimer and Cajsa Lund)

PROGRESS REPORTS IN ETHNOMUSICOLOGY 1983-84: About music archaeology, its concepts, approaches and philosophy (Baltimore)

FORNNORDISKA KLANGER/The Sounds of Prehistoric Scandinavia (1984): LP med texthäfte/booklet (EMI/Musica Sveciae, Stockholm, nr MS 101)

1985

ACTA MUSICOLOGICA 1/1985: Bone Flutes in Västergötland, Sweden - Finds and Traditions

KUNGL. MUSIKALISKA AKADEMIENS ÅRSSKRIFT 1984 (1985): ICTM:s musikarkeologiska Study Group och dess Stockholmskonferens (Stockholm)

STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPULARIS 1985: Kinderklanggeräte und Musikarchäologie (Musikmuseet, Stockholm)

MUSIIKIN SUUNTA 1/1985: The Latter-day Role of the Prehistoric Bronze Lur: National Symbol and Generator of Myths (Helsingfors)

1986

KUNGL. MUSIKALISKA AKADEMIENS ÅRSSKRIFT 1985 (1986): Musikarkeologi på akademien (Stockholm)

SECOND CONFERENCE OF THE ICTM STUDY GROUP ON MUSIC ARCHAEOLOGY, Vol. I (Editor, Cajsa S. Lund): GENERAL STUDIES (1986): Musical instruments on the Royal Swedish flagship Kronan (1676): An introduction to four different studies (Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie, Stockholm)

SECOND CONFERENCE OF THE ICTM STUDY GROUP ON MUSIC ARCHAEOLOGY, Vol. II (Editor, Cajsa S. Lund): THE BRONZE LURS (1986/1987): The "phenomenal" bronze lurs (Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie, Stockholm)

1987

ARCHAEOLOGIA MUSICALIS 2/1987: Grenzen der Musikarchäologie in ihrem Verhältnis zu anderen Disziplinen [debatt, som fortsätter i 1/1988]. Music-archaeological Activities in Sweden during 1985 (Moeck Verlag, Celle)

1988

THE ARCHAEOLOGY OF EARLY MUSIC CULTURES (1988): On animal calls in ancient Scandinavia: theory and data (Verlag für systematische Musikwissenschaft GmbH. Bonn)

1991

FORNNORDISKA KLANGER/The Sounds of Prehistoric Scandinavia (1991): CD inklusive texthäfte. (Musica Sveciae, Stockholm, nr MSCD 101, Stockholm)

1992

MEDIEVAL STUDIES 11-15 MAY 1988 (Ed. Ann Buckley) (1992): Copy, reconstruction, interpretation, type model. (Stockholm)

1993

YSTADIANA 1993: Kultföremålet från Balkåkra - solsymbol, fältaltare, ljudredskap eller vad?. (Ystad)

MISCELLANEA ARCHAEOLOGICA THADDAEO MALINOWSKI DEDICATA (Ed. Franciscus Roznowski) (1993): Archéologie et musicologie - sur la relation entre l'archéomusicologie et ses parents légigimes. (Slupsk-Poznan)

NATIONALENCYKLOPEDIN (1993): Musikarkeologi

FÖRMEDLING ÖVER GRÄNSERNA (1993): Levande forntid i musikarkeologiskt perspektiv. (Stencil, Arkeologiska institutionen, Lund)

1994

MUSIKEN I SVERIGE, VOLYM I (1994): Forntiden (Stockholm)

1995

DEN GRÖNA MUSIKEN (1995). (Kristianstad)

1996

VIKINGER CD-Rom (1996): Avsnitten om musik. (Gyldendals Norsk Forlag, Olso)

1997

MUSIK I NORDEN, Huv.red. Greger Andersson (1997): Strövtåg i den fornnordiska terrängen. (Stockholm)

1998

HEARING THE PAST. ESSAYS IN HISTORICAL ETHNOMUSICOLOGY AND THE ARCHAEOLOGY OF SOUND, Ed. Ann Buckley (1998): What is wrong with music archaeology? A critical essay from a Scandinavian perspective, including a report about a new find of a bullroarer. (University of Liège)

2002

MUSIKGESCHICHTE NORDEUROPAS, Hrsg. Greger Andersson (2002): Streifzug durch das altnordische Terrain. (Metzler Musik)

TIDIG MUSIK 4/2002: Vikingatida ljudlandskap (Utgivare: Föreningen för Tidig Musik, Stockholm)