Jag arbetar för tillfället på en ny webbsida som är bättre anpassad för mobiler och andra moderna enheter. Håll utkik här så kommer den nya webbsidan att publiceras under året.

Hälsningar, Cajsa Lund


I am currently working on an updated webpage. This new webpage is being developed to work on modern desktop and mobile devices. The new webpage will be published during the year so keep an eye open.

Best regards, Cajsa Lund

 

Konsultarbete & utåtriktad verksamhet

Forum Musikarkeologi
Inom den egna firman Forum Musikarkeologi verkar jag huvudsakligen på dessa områden:

  • Föredrag inom området musikarkeologi
  • Konsultarbete om våra äldsta ljudmiljöer, exempelvis till utställningar, radio- och TV-program, studiedagar och fortbildning.
  • Program för barn och vuxna om musikinstrument och andra ljudredskap från Skandinaviens forntid och medeltid

Aktuella föredragsrubriker
Den Gröna Musiken
Genom tiderna tycks barn ha tillverkat ljud och enkla ljudinstrument av de skiftande växtmaterial som naturen erbjuder. Kunskapen om sådana ljudvärldar brukar traderas vidare via äldsta generationen till barnbarnen. I vårt moderna samhälle håller den här formen av kunskapsförmedling på att försvinna och därmed hotas även kunskapen själv att gå förlorad.

Med ett projekt kallat Den gröna musiken vill jag bidra till att gamla kunskaper på området lever kvar, genom att berätta om och lära ut hur man enligt traditionen själv kan skapa och spela på "gröna instrument". Detta gör jag främst för vuxna (även vuxenelever) i form av exempelvis föredrag och workshops för lärare, museipedagoger, elever på högskolor, folkhögskolor, o dyl.

Jag arbetar också med en bok om hemmagjorda folkliga ljudredskap från förr och nu, och då särskilt barns ljudleksaker med tonvikt på "gröna instrument".

Till försäljning: Tills vidare har jag sammanställt ett illustrerat häfte (18 sidor) i A5-format som ger exempel på tjugotre "gröna instrument" och som kort berättar hur dessa har använts och hur man själv kan tillverka dem.

Häftet kan beställas direkt från mig. Se KONTAKT
Pris: 22 kr + moms 6%. Porto tillkommer.