Cajsa S. Lund, är arkeolog och musikvetare (musikarkeolog) men har även ett förflutet som musiker. Har inom samtliga områden omfattande utbildning och yrkeserfarenhet: var i fem år ordinarie fagottist i Malmö SymfoniOrkester (även solosaxofonist), därefter fältarkeolog hos Riksantikvarieämbetet i tre år. Forskarutbildning vid universiteten i Stockholm och Lund. Sammanläggningsavhandling är under produktion.

Musikarkeologisk projektledare 1976-1980 för Musikmuseets Riksinventering av äldre musikinstrument i Sverige. Forskningstjänst 1983-1987 vid Kungl. Musikaliska akademiens forskningssekretariat.

Är en av initiativtagarna (1981) till The Study Group on Music Archaeology of ICTM (ett Unescoorgan) och var i flera år dess Secretary General. Bland övrig internationell verksamhet kan nämnas vetenskapliga föreläsningar i Korea, USA och Kanada samt i åtskilliga länder i Europa. Även redaktionella uppdrag, bl a för tyska Acta Musicologica.

Har skrivit ett 30-tal vetenskapliga uppsatser och artiklar och har bl a producerat den med Svenska Grammofonpriset belönade skivan Fornnordiska klanger.

Som musikarkeolog idag undervisar och forskar Cajsa S. Lund periodvis på uppdrag av olika universitet i Europa.

Är också anställd hos den regionala musikinstitutionen Musik i Syd som huvudansvarig för EMB (Ensemble Mare Balticum), en musikerkonstellation som hon initierade 1989.

Med motiveringen "folkbildande insatser som länk mellan forskarsamhället och allmänheten" har Cajsa S. Lund belönats med:

  • Lunds stads kulturstipendium 1996
  • Skånska Dagbladets Kulturpris 1997
  • Skånska Akademiens Kulturdiplom 1999
  • Burlövs kommuns Kulturdiplom 1999

 

Aktuellt 2010

11-13 juni
Arbetsmöte i Italien (Tarquinia) om musikarkeologins ställning i Europa.

21 juni - 4 juli
Nattväktarens kommentar. Kulturhistorisk ritual på Stadshallens entrétak i Lund, nu för 16:e året i rad! Idé och innehåll Cajsa S. Lund.

18-28 september
Musikarkeologisk arbetskonferens i Kina (Tianjin).