Jag arbetar för tillfället på en ny webbsida som är bättre anpassad för mobiler och andra moderna enheter. Håll utkik här så kommer den nya webbsidan att publiceras under året.

Hälsningar, Cajsa Lund


I am currently working on an updated webpage. This new webpage is being developed to work on modern desktop and mobile devices. The new webpage will be published during the year so keep an eye open.

Best regards, Cajsa Lund

 

Cajsa S. Lund, är arkeolog och musikvetare (musikarkeolog) men har även ett förflutet som musiker. Har inom samtliga områden omfattande utbildning och yrkeserfarenhet: var i fem år ordinarie fagottist i Malmö SymfoniOrkester (även solosaxofonist), därefter fältarkeolog hos Riksantikvarieämbetet i tre år. Forskarutbildning vid universiteten i Stockholm och Lund. Sammanläggningsavhandling är under produktion.

Musikarkeologisk projektledare 1976-1980 för Musikmuseets Riksinventering av äldre musikinstrument i Sverige. Forskningstjänst 1983-1987 vid Kungl. Musikaliska akademiens forskningssekretariat.

Är en av initiativtagarna (1981) till The Study Group on Music Archaeology of ICTM (ett Unescoorgan) och var i flera år dess Secretary General. Bland övrig internationell verksamhet kan nämnas vetenskapliga föreläsningar i Korea, USA och Kanada samt i åtskilliga länder i Europa. Även redaktionella uppdrag, bl a för tyska Acta Musicologica.

Har skrivit ett 30-tal vetenskapliga uppsatser och artiklar och har bl a producerat den med Svenska Grammofonpriset belönade skivan Fornnordiska klanger.

Som musikarkeolog idag undervisar och forskar Cajsa S. Lund periodvis på uppdrag av olika universitet i Europa.

Är också anställd hos den regionala musikinstitutionen Musik i Syd som huvudansvarig för EMB (Ensemble Mare Balticum), en musikerkonstellation som hon initierade 1989.

Med motiveringen "folkbildande insatser som länk mellan forskarsamhället och allmänheten" har Cajsa S. Lund belönats med:

  • Lunds stads kulturstipendium 1996
  • Skånska Dagbladets Kulturpris 1997
  • Skånska Akademiens Kulturdiplom 1999
  • Burlövs kommuns Kulturdiplom 1999

 

Aktuellt 2010

11-13 juni
Arbetsmöte i Italien (Tarquinia) om musikarkeologins ställning i Europa.

21 juni - 4 juli
Nattväktarens kommentar. Kulturhistorisk ritual på Stadshallens entrétak i Lund, nu för 16:e året i rad! Idé och innehåll Cajsa S. Lund.

18-28 september
Musikarkeologisk arbetskonferens i Kina (Tianjin).